Hướng Dẫn Đặt Cược Xổ Số Việt Nam Giao Diện Máy Tính

Phần I: Hướng Dẫn Đặt Cược Đài Miền Bắc:

1.Vào giao diện đặt cược.

Bước 1:

Chọn vào xổ số

 

 

Sau đó “nhập số điểm chuyển” từ tài khoản chính vào tài khoản xổ số rồi, ấn” xác nhận chuyển”

 

Bước 2:

Chọn vào đài Hà Nội để cược miền Bắc

 

1. CÁCH ĐẶT CƯỢC 2 SỐ (2D)

Chọn vào 2D để cược 2 số

 

 

A. BAO LÔ 2 SỐ (2D)

Bước 1: chọn “bao lô” ; Bước 2 : điền số muốn cược (các số cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách)

Bước 3: thêm vào danh sách ; Bước 4: điền số điểm cược; Bước 5: xác nhận gửi

 

B. ĐỀ 2 SỐ (2D)

Bước 1: chọn “đuôi” ; Bước 2: điền số muốn cược (các số cách nhau bằng dấu phẩy bằng dấu cách)

 Bước 3: chọn “thêm vào danh sách” ; Bước 4: điền số điểm cược ; Bước 5: xác nhận gửi

 

C. ĐẦU ĐUÔI 2 SỐ (2D)

Bước 1: chọn “đầu đuôi” ; Bước 2: điền số muốn cược ( các số cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách)

Bước 3 : chọn “thêm vào danh sách”; Bước 4: điền số điểm muốn cược ; Bước 5: chọn “xác nhận gửi”

 

D. ĐẦU 2 SỐ (2D)

Bước 1: chọn “đầu” ; Bước 2: điền số muốn cược (các số cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách) ;

Bước 3: chọn “thêm vào danh sách”Bước 4: điền số điểm cược ; Bước 5: chọn “xác nhận gửi đi”

 

 

E. LÔ ĐÁ – LÔ XIÊN (2D)

Bước 1: chọn “lô đá” ; Bước 2: điền số muốn cược (các số cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách)

Bước 3: điền số điểm muốn cược ; Bước 4 : “chọn xác nhận gửi đi”

 

2. CÁCH ĐẶT CƯỢC 3 CÀNG (3D)

Chọn vào 3D (3 càng)

 

 

A. 3 CÀNG LÔ (3D)

Bước 1: chọn vào “bao lô” ; Bước 2: điền số muốn cược (các số các nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách) ;

Bước 3: chọn “thêm vào danh sách” ; Bước 4: điền số điểm muốn cược ; Bước 5 : ấn “xác nhận gửi”

 

 

B. 3 CÀNG ĐỀ (3D)

Bước 1: chọn “đuôi” ; Bước 2″ điền số muốn cược (các số cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách)

Bước 3: chọn “thêm vào danh sách”;Bước 4: điền số điểm muốn cược ; Bước 5: chọn “xác nhận gửi đi”

 

 

C. 3 CÀNG ĐẦU ĐUÔI (3D)

Bước 1: chọn “đầu đuôi” ; Bước 2: điền số muốn cược ( các số cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách)

Bước 3 : chọn “thêm vào danh sách”; Bước 4: điền số điểm muốn cược ; Bước 5: chọn “xác nhận gửi”

 

D. 3 CÀNG ĐẦU (3D)

Bước 1: chọn “đầu” ; Bước 2: điền số muốn cược (các số cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách)

Bước 3: chọn “thêm vào danh sách” ; Bước 4: điền số điểm cược ; Bước 5: chọn “xác nhận gửi đi”

 

3. CÁCH ĐẶT CƯỢC 4 CÀNG (4D)

Chọn 4D (4 càng)

 

 

A. 4 CÀNG LÔ (4D)

Bước 1: chọn vào “bao lô” ; Bước 2: điền số muốn cược (các số các nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách)

Bước 3: chọn “thêm vào danh sách” ; Bước 4: điền số điểm muốn cược ; Bước 5 : ấn “xác nhận gửi”

 

 

B. 4 CÀNG ĐỀ (4D)

Bước 1: chọn “đuôi” ; Bước 2″ điền số muốn cược (các số cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách)

Bước 3: chọn “thêm vào danh sách” ; Bước 4: điền số điểm muốn cược ; Bước 5: chọn “xác nhận gửi đi”

 

 

PHẦN II: HƯỚNG DẪN ĐẶT CƯỢC XỔ SỐ MIỀN TRUNG VÀ MIỀN NAM

1.VÀO GIAO DIỆN ĐẶT CƯỢC trên KUBET

BƯỚC 1:

Chọn Xổ Số

 

Sau đó “nhập số điểm chuyển” từ tài khoản chính vào tài khoản xổ số “sau đó xác nhận chuyển”

 

BƯỚC 2:

Chọn vào đài muốn cược

 

2. CÁCH ĐẶT CƯỢC 2 SỐ (2D)

chọn 2D (2 số)

 

A. BAO LÔ 2 SỐ (2D)

Bước 1: chọn “bao lô” ; Bước 2: điền số muốn cược (các số cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách) ;

Bước 3: thêm vào danh sách; Bước 4: điền số điểm cược; Bước 5: chọn “xác nhận gửi”

 

 

B. ĐỀ 2 SỐ (2D)

Bước 1: chọn “đuôi” ; Bước 2: điền số muốn cược (các số cách nhau bằng dấu phẩy bằng dấu cách)

 Bước 3: chọn “thêm vào danh sách” ; Bước 4: điền số điểm cược ; Bước 5: xác nhận gửi

 

 

C. ĐẦU ĐUÔI 2 SỐ (2D):

Bước 1: chọn “đầu đuôi” ; Bước 2: điền số muốn cược ( các số cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách)

Bước 3 : chọn “thêm vào danh sách”; Bước 4: điền số điểm muốn cược ; Bước 5: chọn “xác nhận gửi”

 

 

D. ĐẦU 2 SỐ (2D)

Bước 1: chọn “đầu” ; Bước 2: điền số muốn cược (các số cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách) ;

Bước 3: chọn “thêm vào danh sách”Bước 4: điền số điểm cược ; Bước 5: chọn “xác nhận gửi đi”

 

 

2. CÁCH ĐẶT CƯỢC 3 CÀNG (3D)

Chọn 3D (3 càng)

 

A. 3 CÀNG LÔ (3D)

Bước 1: chọn vào “bao lô” ; Bước 2: điền số muốn cược (các số các nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách) ;

Bước 3: chọn “thêm vào danh sách” ; Bước 4: điền số điểm muốn cược ; Bước 5 : ấn “xác nhận gửi”

 

 

B. 3 CÀNG ĐỀ (3D)

Bước 1: chọn “đuôi” ; Bước 2″ điền số muốn cược (các số cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách)

Bước 3: chọn “thêm vào danh sách”;Bước 4: điền số điểm muốn cược ; Bước 5: chọn “xác nhận gửi đi”

 

 

C. 3 CÀNG ĐẦU ĐUÔI (3D)

Bước 1: chọn “đầu đuôi” ; Bước 2: điền số muốn cược ( các số cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách)

Bước 3 : chọn “thêm vào danh sách”; Bước 4: điền số điểm muốn cược ; Bước 5: chọn “xác nhận gửi”

 

 

D. 3 CÀNG ĐẦU (3D)

Bước 1: chọn “đầu” ; Bước 2: điền số muốn cược (các số cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách)

Bước 3: chọn “thêm vào danh sách” ; Bước 4: điền số điểm cược ; Bước 5: chọn “xác nhận gửi đi”

 

3. CÁCH ĐẶT CƯỢC 4 CÀNG (4D)

Chọn 4D (4 càng)

 

A. 4 CÀNG LÔ (4D)

Bước 1: chọn vào “bao lô” ; Bước 2: điền số muốn cược (các số các nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách)

Bước 3: chọn “thêm vào danh sách” ; Bước 4: điền số điểm muốn cược ; Bước 5 : ấn “xác nhận gửi”

 

 

B. 4 CÀNG ĐỀ (4D):

Bước 1: chọn “đuôi” ; Bước 2″ điền số muốn cược (các số cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách)

Bước 3: chọn “thêm vào danh sách” ; Bước 4: điền số điểm muốn cược ; Bước 5: chọn “xác nhận gửi đi”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

KUCASINO