Hướng dẫn chơi lô đề trên KUCASINO – kubet (phần 1)

 

Series: Hướng Dẫn Chơi Lô Đề Tại KUCASINO – KUBET.net

Phần 1: Xổ Số Miền Bắc – 2 Số (2D)
Phần 2: Xổ Số Miền Bắc – 3 Càng (3D)
Phần 3: Xổ Số Miền Bắc – 4 Càng (4D)
Phần 4: Xổ Số Miền Bắc – Lô Xiên (Lô Đá)
Phần 5: Xổ Số Miền Trung & Nam – 2 Số (2D)
Phần 6: Xổ Số Miền Trung & Nam – 3 Càng (3D)
Phần 7: Xổ Số Miền Trung & Nam – 4 Càng (4D)
Phần 8: Xổ Số Miền Trung & Nam – Lô Xiên (Lô Đá)

Phần 1: Xổ Số Miền Bắc – 2 Số (2D)

A. Cách Vào Phần “Xổ Số Miền Bắc”

Bước 1: Nhấn vào “Xổ Số” và nhập số điểm muốn chuyển vào khu vực “Xổ Số” -> Nhấn “Xác nhận”

Bước 2: Nhấn vào “XS Việt Nam” và chọn đài mà bạn muốn ghi số. Ví dụ: Chọn đài “Hà Nội”

B. Cách Đặt Cược 2 Số (2D) tại KUCASINO

1. Đề 2 Số (2D)

Bước 1: Chọn “Đặt cược nhanh 2D-Đầu”

Bước 2: Chọn “Đuôi” (Đuôi là Đề)

Bước 3: Nhập những con đề mà Anh/Chị thích vào khung và nhấn “Xác nhận”

Bước 4: Nhập điểm muốn cược vào ô “Tiền cược”, sau đó nhấn “Xác nhận đặt cược”

***Quy tắc tính “Đề” 2 số tại KUCASINO:

Tổng tiền cược = số điểm cược x số lương con đề đã nhập
***Nếu đề về nằm trong số các các con đề đã nhập thì tiền thắng cược được tính như sau:
Tiền thắng cược = số điểm cược99
Tiền lãi = Tiền thắng cượctổng tiền cược
Ví dụ:
– Một khách hàng A đã ghi dàn đề như sau: 08, 80, 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44, 99; mỗi con đề 10 nghìn (tương đương 10 điểm)
=> Tổng tiền cược = số điểm cược x số lương con đề đã nhập = 10 x 10 = 100 nghìn
*** Đề về 26 => Khách hàng A trúng đề
=> Tiền thắng cược = số điểm cược x 99 = 10 x 99 = 990 nghìn
=> Tiền lãi = Tiền thắng cược – tổng tiền cược = 990 nghìn – 100 nghìn = 890 nghìn

2. Bao Lô 2 Số (2D)

Bước 1: Chọn “Đặt cược nhanh 2D-Đầu”

Bước 2: Chọn “Bao lô”

Bước 3: Nhập các con lô muốn ghi vào khung.

Bước 4: Nhập điểm muốn cược vào ô “Tiền cược”, sau đó nhấn “Xác nhận đặt cược”

***Quy tắc tính “Bao Lô” 2 số tại KUCASINO:

Tổng tiền cược = số điểm cược x 27 x số con lô đã nhập vào khung
***Nếu lô về nằm trong số các các con lô đã nhập thì tiền thắng cược được tính như sau:
Tiền thắng cược = số điểm cược99 số nháy của con lô đấy
Tiền lãi = Tiền thắng cượctổng tiền cược
Ví dụ:
– Một khách hàng A đã ghi bao lô như sau: 08, 80 mỗi con lô 10 nghìn (tương đương 10 điểm)
=> Tổng tiền cược = số điểm cược x 27 x số con lô đã nhập = 10 x 27 x 2 = 540 nghìn
*** Lô về 2 con 08 và 1 con 80 => Khách hàng A trúng 3 nháy
=> Tiền thắng cược = số điểm cược x 99 x số nháy = 10 x 99 x 3 = 2 triệu 970 nghìn
=> Tiền lãi = Tiền thắng cược – tổng tiền cược = 2 triệu 970 nghìn – 540 nghìn = 2 triệu 430 nghìn

3. Đầu 2 Số (2D)

Bước 1: Chọn “Đặt cược nhanh 2D-Đầu”

Bước 2: Chọn “Đầu”

Bước 3: Nhập con lô mà Anh/Chị dự đoán sẽ xuất hiện ở giải 7 miền Bắc vào khung.

Bước 4: Nhấn “Xác nhận đặt cược” là hoàn tất

***Quy tắc tính “Đầu” 2 số tại KUCASINO (KUBET)

Đầu là 4 con lô ở giải 7 miền Bắc
Tổng tiền cược = số điểm cược x  x Số con lô đã nhập vào khung
***Nếu lô về nằm trong số các các con lô đã nhập thì tiền thắng cược được tính như sau:
Tiền thắng cược = số điểm cược99 số nháy của con lô đấy
Tiền lãi = Tiền thắng cượctổng tiền cược
Ví dụ:
– Một khách hàng A đã ghi 08 ở vị trí Đầu 10 nghìn (tương đương 10 điểm)
=> Tổng tiền cược = số điểm cược x 4 x số lương con lô đã nhập = 10 x 4 x 1 = 40 nghìn
*** Lô 08 về ở giải 7 miền Bắc  => Khách hàng A trúng Đầu
=> Tiền thắng cược = số điểm cược x 99 x số nháy = 10 x 99 x 1 = 990 nghìn
=> Tiền lãi = Tiền thắng cược – tổng tiền cược = 990 nghìn – 40 nghìn = 950 nghìn

4. Đầu Đuôi 2 Số (2D)

Bước 1: Chọn “Đặt cược nhanh 2D-Đầu”

Bước 2: Chọn “Đầu Đuôi”

Bước 3: Nhập con lô mà Anh/Chị dự đoán sẽ xuất hiện ở giải 7 hoặc giải đặc biệt miền Bắc vào khung.

Bước 4: Nhấn “Xác nhận đặt cược” là hoàn tất

***Quy tắc tính “Đầu Đuôi” 2 số tại KUCASINO: 

Đầu đuôi là 5 con lô (4 con lô ở giải 7 và 1 con lô ở giải đặc biệt miền Bắc)
Tổng tiền cược = số điểm cược x  x số con lô đã nhập vào khung
***Nếu lô về nằm trong số các các con lô đã nhập thì tiền thắng cược được tính như sau:
Tiền thắng cược = số điểm cược99 số nháy của con lô đấy
Tiền lãi = Tiền thắng cượctổng tiền cược
Ví dụ:
– Một khách hàng A đã ghi 30 ở vị trí Đầu Đuôi 10 nghìn (tương đương 10 điểm)
=> Tổng tiền cược = số điểm cược x 5 x số lương con lô đã nhập = 10 x 5 x 1 = 50 nghìn
*** Lô 30 về ở giải 7 miền Bắc  => Khách hàng A trúng Đầu Đuôi
=> Tiền thắng cược = số điểm cược x 99 x số nháy = 10 x 99 x 1 = 990 nghìn
=> Tiền lãi = Tiền thắng cược – tổng tiền cược = 990 nghìn – 50 nghìn = 940 nghìn

5. Giải Nhất 2 Số (2D)

Bước 1: Chọn “Đặt cược nhanh 2D-Đầu”

Bước 2: Chọn “Giải nhất”

 

Bước 3: Nhập những con lô mà bạn dự đoán xuất hiện ở giải Nhất miền Bắc vào khung

Bước 4: Nhấn “Xác nhận đặt cược” là hoàn tất

***Quy tắc tính “Giải Nhất” 2 số tại KUCASINO:

Tổng tiền cược = số điểm cược x số lượng con lô đã nhập
***Nếu lô về nằm trong số các các con lô đã nhập thì tiền thắng cược được tính như sau:
Tiền thắng cược = số điểm cược99
Tiền lãi = Tiền thắng cượctổng tiền cược
Ví dụ:
– Một khách hàng A đã ghi dàn lô giải Nhất như sau: 08, 80, 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44, 99; mỗi con lô 10 nghìn (tương đương 10 điểm)
=> Tổng tiền cược = số điểm cược x số lượng con lô đã nhập = 10 x 10 = 100 nghìn
*** Lô 08 về ở giải Nhất => Khách hàng A trúng giải Nhất
=> Tiền thắng cược = số điểm cược x 99 = 10 x 99 = 990 nghìn
=> Tiền lãi = Tiền thắng cược – tổng tiền cược = 990 nghìn – 100 nghìn = 890 nghìn

Trở Lên Đầu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

KUCASINO