Hướng dẫn chơi lô đề trên KUCASINO – kubet (phần 6)

 

Series: Hướng Dẫn Chơi Lô Đề Tại KUCASINO – KUBET KUBET.net

Phần 1: Xổ Số Miền Bắc – 2 Số (2D)
Phần 2: Xổ Số Miền Bắc – 3 Càng (3D)
Phần 3: Xổ Số Miền Bắc – 4 Càng (4D)
Phần 4: Xổ Số Miền Bắc – Lô Xiên (Lô Đá)
Phần 5: Xổ Số Miền Trung & Nam – 2 Số (2D)
Phần 6: Xổ Số Miền Trung & Nam – 3 Càng (3D)
Phần 7: Xổ Số Miền Trung & Nam – 4 Càng (4D)
Phần 8: Xổ Số Miền Trung & Nam – Lô Xiên (Lô Đá)

Phần 6: Xổ Số Miền Trung & Nam – 3 Càng (3D)

A. Cách Vào Phần “Xổ Số Miền Trung & Nam”

Bước 1: Nhấn vào “Xổ Số” và nhập số điểm muốn chuyển vào khu vực “Xổ Số” -> Nhấn “Xác nhận”

Bước 2: Nhấn vào “XS Việt Nam” và chọn đài mà bạn muốn ghi số. Ví dụ: Chọn đài “Hà Nội”

B. Cách Đặt Cược 3 Càng (3D) tại KUCASINO

1. 3 Càng Đề (3D)

Bước 1: Chọn “Thêm”

Bước 2: Chọn “Đặt cược nhanh 3D”

Bước 2: Chọn “Đặt cược nhanh 3D-Đầu”

Bước 3: Chọn “Đuôi” (Đuôi là Đề)

Bước 4: Nhập những con đề mà Anh/Chị thích vào khung

Bước 5: Nhập điểm muốn cược vào ô “Tiền cược”, sau đó nhấn “Xác nhận đặt cược”

***Quy tắc tính “Đề” 3 càng tại KU Casino:

Tổng tiền cược = số điểm cược x số lượng con đề đã nhập
***Nếu đề về nằm trong số các các con đề đã nhập thì tiền thắng cược được tính như sau:
Tiền thắng cược = số điểm cược972,3
Tiền lãi = Tiền thắng cượctổng tiền cược
Ví dụ:
– Một khách hàng A đã ghi dàn đề 3 càng như sau: 108, 180, 217, 271, 226, 262, 435, 453, 444, 999; mỗi con đề 10 nghìn (tương đương 10 điểm)
=> Tổng tiền cược = số điểm cược x số lương con đề đã nhập = 10 x 10 = 100 nghìn
*** Đề về 271 => Khách hàng A trúng 3 càng đề
=> Tiền thắng cược = số điểm cược x 972,3 = 10 x 972,3 = 9 triệu 723 nghìn
=> Tiền lãi = Tiền thắng cược – tổng tiền cược = 9 triệu 723 nghìn – 100 nghìn = 9 triệu 623 nghìn

2. 3 Càng Bao Lô (2D)

Bước 1: Chọn “Thêm”

Bước 2: Chọn “Đặt cược nhanh 3D”

 

Bước 3: Chọn “Đặt cược nhanh 3D-Đầu”

Bước 4: Chọn “Bao lô”

Bước 5: Nhập các con lô muốn ghi vào khung.

Bước 6: Nhập điểm muốn cược vào ô “Tiền cược”, sau đó nhấn “Xác nhận đặt cược”

***Quy tắc tính 3 càng bao lô tại KU Casino:

Tổng tiền cược = số điểm cược x 17 x số con lô đã nhập vào khung
***Nếu lô về nằm trong số các các con lô đã nhập thì tiền thắng cược được tính như sau:
Tiền thắng cược = số điểm cược972,3 số nháy của con lô đấy
Tiền lãi = Tiền thắng cượctổng tiền cược
Ví dụ:
– Một khách hàng A đã ghi bao lô như sau: 108, 180 mỗi con lô 10 nghìn (tương đương 10 điểm)
=> Tổng tiền cược = số điểm cược x 17 x số con lô đã nhập = 10 x 17 x 2 = 340 nghìn
*** Lô về 1 con 108 => Khách hàng A trúng lô 3 càng 108
=> Tiền thắng cược = số điểm cược x 972,3 x số nháy = 10 x 972,3 x 1 = 9 triệu 723 nghìn
=> Tiền lãi = Tiền thắng cược – tổng tiền cược = 2 triệu 970 nghìn – 340 nghìn = 9 triệu 383 nghìn

3. 3 Càng Đầu (3D)

Bước 1: Chọn “Thêm”

Bước 2: Chọn “Đặt cược nhanh 3D”

Bước 3: Chọn “Đặt cược nhanh 3D-Đầu”

Bước 4: Chọn “Đầu”

Bước 5: Nhập con lô mà Anh/Chị dự đoán sẽ xuất hiện ở giải 7 miền Bắc vào khung.

Bước 6: Nhấn “Xác nhận đặt cược” là hoàn tất

***Quy tắc tính 3 càng đầu tại KU Casino: 

3 càng đầu là lô 3 càng ở giải 7 miền Trung hoặc miền Nam
Tổng tiền cược = số điểm cược x  x Số con lô đã nhập vào khung
***Nếu lô về nằm trong số các các con lô đã nhập thì tiền thắng cược được tính như sau:
Tiền thắng cược = số điểm cược972,3
Tiền lãi = Tiền thắng cượctổng tiền cược
Ví dụ:
– Một khách hàng A đã ghi 108, 180, 117, 171, 126, 162, 135, 153, 144, 199 ở vị trí Đầu 10 nghìn (tương đương 10 điểm)
=> Tổng tiền cược = số điểm cược x 1 x số lương con lô đã nhập = 10 x 1 x 10 = 100 nghìn
*** Lô 108 về ở giải 7 miền Trung  => Khách hàng A trúng 3 càng đầu miền Trung
=> Tiền thắng cược = số điểm cược x 972,3 = 10 x 972,3 = 9 triệu 723 nghìn
=> Tiền lãi = Tiền thắng cược – tổng tiền cược = 9 triệu 723 nghìn – 100 nghìn = 9 triệu 623 nghìn

4. 3 Càng Đầu Đuôi (3D)

Bước 1: Chọn “Thêm”

Bước 2: Chọn “Đặt cược nhanh 3D”

Bước 2: Chọn “Đặt cược nhanh 3D-Đầu”

Bước 3: Chọn “Đầu Đuôi”

Bước 4: Nhập con lô mà Anh/Chị dự đoán sẽ xuất hiện ở giải 7 hoặc giải đặc biệt miền Bắc vào khung.

Bước 5: Nhấn “Xác nhận đặt cược” là hoàn tất

***Quy tắc tính 3 càng Đầu Đuôi miền Nam/Trung tại KU Casino

3 càng Đầu đuôi là 2 con lô 3 càng ở giải 7 và giải Đặc Biệt
Tổng tiền cược = số điểm cược x  x số con lô đã nhập vào khung
***Nếu lô về nằm trong số các các con lô đã nhập thì tiền thắng cược được tính như sau:
Tiền thắng cược = số điểm cược972,3 số nháy của con lô đấy
Tiền lãi = Tiền thắng cượctổng tiền cược
Ví dụ:
– Một khách hàng A đã ghi 108, 180, 117, 171, 126, 162, 135, 153, 144, 199 ở vị trí Đầu Đuôi 10 nghìn (tương đương 10 điểm)
=> Tổng tiền cược = số điểm cược x 2 x số lương con lô đã nhập = 10 x 2 x 10 = 200 nghìn
*** Lô 162 về ở giải 7 miền Nam  => Khách hàng A trúng 3 càng Đầu Đuôi
=> Tiền thắng cược = số điểm cược x 972,3 = 10 x 972,3 = 9 triệu 723 nghìn
=> Tiền lãi = Tiền thắng cược – tổng tiền cược = 9 triệu 723 nghìn – 200 nghìn = 9 triệu 523 nghìn

5. 3 Càng Giải Nhất (3D)

Bước 1: Chọn “Thêm”

Bước 2: Chọn “Đặt cược nhanh 3D”

Bước 2: Chọn “Đặt cược nhanh 3D-Đầu”

Bước 3: Chọn “Giải Nhất”

Bước 5: Nhập dàn lô 3 càng mà Anh/Chị dự đoán sẽ xuất hiện ở giải Nhất miền Nam hoặc miền Trung vào khung.

Bước 6: Nhấn “Xác nhận đặt cược” là hoàn tất

6. 3 Càng 7 Lô (3D)

Bước 1: Chọn “Thêm”

Bước 2: Chọn “Đặt cược nhanh 3D”

Bước 2: Chọn “Đặt cược nhanh 3D-Đầu”

Bước 3: Chọn “7 lô”

Bước 3: Nhập con lô mà Anh/Chị dự đoán sẽ xuất hiện ở giải 5, 6, 7, 8, giải đặc biệt miền Trung và miền Nam vào khung.

Bước 4: Nhấn “Xác nhận đặt cược” là hoàn tất

***Quy tắc tính 3 Càng 7 Lô tại KU Casino: 

Đầu đuôi là các con lô từ giải Bảy (Lô 2) ~ giải Năm (Lô 7) và giải Đặc Biệt (Lô 18), theo hình minh họa ở dưới (Khu vực màu cam là trúng thưởng)


Tổng tiền cược = số điểm cược x  x số con lô đã nhập vào khung
***Nếu lô về nằm trong số các các con lô đã nhập thì tiền thắng cược được tính như sau:
Tiền thắng cược = số điểm cược972,3 số nháy của con lô đấy 
Tiền lãi = Tiền thắng cượctổng tiền cược
Ví dụ:
– Một khách hàng A đã ghi 456 ở vị trí 7 lô 10 nghìn (tương đương 10 điểm)
=> Tổng tiền cược = số điểm cược x 7 x số lương con lô đã nhập = 10 x 7 x 1 = 70 nghìn
*** Lô 456 về ở giải 5 miền Trung  => Khách hàng A trúng 3 càng 7 lô
=> Tiền thắng cược = số điểm cược x 972,3 x số nháy = 10 x 972,3 x 1 = 9 triệu 723 nghìn
=> Tiền lãi = Tiền thắng cược – tổng tiền cược = 9 triệu 723 nghìn – 70 nghìn = 9 triệu 653 nghìn

Trở Lên Đầu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

KUCASINO