Hướng dẫn chơi lô đề trên KUCASINO – kubet (phần 7)

 

Series: Hướng Dẫn Chơi Lô Đề Tại KUCASINO – KUBET KUBET.net

Phần 1: Xổ Số Miền Bắc – 2 Số (2D)
Phần 2: Xổ Số Miền Bắc – 3 Càng (3D)
Phần 3: Xổ Số Miền Bắc – 4 Càng (4D)
Phần 4: Xổ Số Miền Bắc – Lô Xiên (Lô Đá)
Phần 5: Xổ Số Miền Trung & Nam – 2 Số (2D)
Phần 6: Xổ Số Miền Trung & Nam – 3 Càng (3D)
Phần 7: Xổ Số Miền Trung & Nam – 4 Càng (4D)
Phần 8: Xổ Số Miền Trung & Nam – Lô Xiên (Lô Đá)

Phần 7: Xổ Số Miền Trung & Nam – 4 Càng (4D)

A. Cách Vào Phần “Xổ Số Miền Trung & Nam”

Bước 1: Nhấn vào “Xổ Số” và nhập số điểm muốn chuyển vào khu vực “Xổ Số” -> Nhấn “Xác nhận”

Bước 2: Nhấn vào “XS Việt Nam” và chọn đài mà bạn muốn ghi số. Ví dụ: Chọn đài “Hà Nội”

B. Cách Đặt Cược 4 Càng (4D)

1. 4 Càng Đề (4D)

Bước 1: Chọn “Thêm”

Bước 2: Chọn “Đặt cược nhanh 4D”

Bước 2: Chọn “Đặt cược nhanh 4D-Đuôi”

Bước 3: Chọn “Đuôi” ở phần 4D Đơn thức (Đuôi là Đề)

Bước 4: Nhập những con đề 4 càng mà Anh/Chị thích vào khung

Bước 5: Nhập điểm muốn cược vào ô “Tiền cược”, sau đó nhấn “Xác nhận đặt cược”

***Quy tắc tính 4 càng đề tại KUCASINO:

Tổng tiền cược = số điểm cược x số lượng con đề đã nhập
***Nếu đề về nằm trong số các các con đề đã nhập thì tiền thắng cược được tính như sau:
Tiền thắng cược = số điểm cược9000
Tiền lãi = Tiền thắng cượctổng tiền cược
Ví dụ:
– Một khách hàng A đã ghi dàn đề 4 càng như sau: 3108, 3180, 3217, 3271, 3226, 3262, 3435, 3453, 3444, 3999; mỗi con đề 10 nghìn (tương đương 10 điểm)
=> Tổng tiền cược = số điểm cược x số lương con đề đã nhập = 10 x 10 = 100 nghìn
*** Đề về 3271 => Khách hàng A trúng 4 càng đề
=> Tiền thắng cược = số điểm cược x 9000 = 10 x 9000 = 90 triệu
=> Tiền lãi = Tiền thắng cược – tổng tiền cược = 90 triệu – 100 nghìn = 89 triệu 900 nghìn

2. 4 Càng Bao Lô (4D)

Bước 1: Chọn “Thêm”

Bước 2: Chọn “Đặt cược nhanh 4D”

Bước 3: Chọn “Đặt cược nhanh 4D-“

Bước 4: Chọn “Bao lô”

Bước 5: Nhập các con lô muốn ghi vào khung.

Bước 6: Nhập điểm muốn cược vào ô “Tiền cược”, sau đó nhấn “Xác nhận đặt cược”

***Quy tắc tính 4 càng bao lô tại KUCASINO:

Tổng tiền cược = số điểm cược x 16 x số con lô đã nhập vào khung
***Nếu lô về nằm trong số các các con lô đã nhập thì tiền thắng cược được tính như sau:
Tiền thắng cược = số điểm cược9000 số nháy của con lô đấy
Tiền lãi = Tiền thắng cượctổng tiền cược
Ví dụ:
– Một khách hàng A đã ghi bao lô như sau: 2108, 2180 mỗi con lô 10 nghìn (tương đương 10 điểm)
=> Tổng tiền cược = số điểm cược x 16 x số con lô đã nhập = 10 x 16 x 2 = 320 nghìn
*** Lô về 1 con 2108 => Khách hàng A trúng lô 4 càng 2108
=> Tiền thắng cược = số điểm cược x 9000 x số nháy = 10 x 9000 x 1 = 90 triệu
=> Tiền lãi = Tiền thắng cược – tổng tiền cược = 90 triệu – 320 nghìn = 89 triệu 680 nghìn

3. 4 Càng Giải Nhất (4D)

Bước 1: Chọn “Thêm”

Bước 2: Chọn “Đặt cược nhanh 3D”

Bước 2: Chọn “Đặt cược nhanh 3D-Đầu”

Bước 3: Chọn “Giải nhất”

Bước 5: Nhập dàn lô 4 càng mà Anh/Chị dự đoán sẽ xuất hiện ở giải Nhất miền Nam hoặc miền Trung vào khung.

Bước 6: Nhấn “Xác nhận đặt cược” là hoàn tất

***Quy tắc tính 4 càng giải Nhất tại KUCASINO:

Tổng tiền cược = số điểm cược x x số con lô đã nhập vào khung
***Nếu lô về nằm trong số các các con lô đã nhập thì tiền thắng cược được tính như sau:
Tiền thắng cược = số điểm cược9000 số nháy của con lô đấy
Tiền lãi = Tiền thắng cượctổng tiền cược
Ví dụ:
– Một khách hàng A đã ghi giải Nhất với dàn lô 4 càng như sau: 3108, 3180, 3217, 3271, 3226, 3262, 3435, 3453, 3444, 3999; mỗi con lô 10 nghìn (tương đương 10 điểm)
=> Tổng tiền cược = số điểm cược x số lương con lô đã nhập = 10 x 10 = 100 nghìn
*** Đề về 3108 => Khách hàng A trúng 4 càng giải Nhất
=> Tiền thắng cược = số điểm cược x 9000 = 10 x 9000 = 90 triệu
=> Tiền lãi = Tiền thắng cược – tổng tiền cược = 90 triệu – 100 nghìn = 89 triệu 900 nghìn

Trở Lên Đầu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

KUCASINO